Mine indlæg

At sætte mål på visioner er ikke varm luft.

At sætte mål på visioner er ikke varm luft.

Socialdemokratiet formulerer klare mål og arbejder hen imod dem skridt for skridt. Mål giver kompasretning at gå imod. Derfor har vi været med i budgetforlig – vi har forhandlet os frem til solide røde aftryk.

Klimapolitik er også Kommunalpolitik

Klimapolitik er også Kommunalpolitik

Socialdemokratiet i Varde vil arbejde for, at Varde skal være en miljø- og klimavenlig kommune, der tager ansvar for, at Danmark lever op til internationale klimaforpligtigelser, og dermed medvirke til at vi kan nå målene om CO2 reduktion og en mere bæredygtig udvikling med FN's Verdensmål.

Vækst i Varde

Der skal være fokus på vækst i Varde, og en del skal fortsat ske ved markante kommunale investeringer. Det er vigtigt for Socialdemokratiet i Varde, at der skabes vækst både i det offentlige og i det private erhvervsliv.

Sammen om et værdigt og sundt liv i Varde

Sundhedsfremme og forebyggelse er en kommunal kerneopgave, og for Socialdemokratiet i Varde har det høj prioritet. Alle øvrige partier vil sikkert hævde det samme. Men Sundhedsstyrelsens undersøgelser viser, at der er ulighed i sundheden – så de, der er svagest stillet har det største behov for sundhedsfremme og forebyggelse. Derfor et område vi har særligt fokus på.

Det er ikke nok at frede naturen

Det er ikke nok at frede naturen

I Varde Kommune er vi stolte af naturen. Vi gør bare alt for lidt for at hjælpe den. Det kan du læse mere om her.

Folkeskolen i Varde er god - men...!

Alt kan gøres bedre - også folkeskolen. Det kan du læse mine tanker om her. 

Udlændingepolitik er også lokalpolitik

For tiden kører debatten heftigt i medierne om, hvilken udlændingepolitik regeringen skal og bør føre. Udlændingepolitik er dog ikke kun nationalt - det er i ligeså høj grad lokalpolitik.

Min 1. Maj Tale

Jeg havde fornøjelsen af at holde en tale ved årets 1. Maj. Hørte du den ikke, kan du læse den her i stedet.

I SOCIALDEMOKRATIET ER DER HØJT TIL LOFTET

Det er demokratiets styrke at kunne komme til orde med et alternativt synspunkt. Derfor har vi plads til forskellige holdninger blandt vores kandidater

Hovedvej 11

Jeg har haft endnu et møde med transportministeren om Hovedvej 11. Læs mere om baggrunden for mødet her.

FOKUS PÅ KVALITET I TURISME

Kvalitetsturisme i Vestjylland er godt for både den lokale bosætning, og klimaet. Det skal der satses på.