Folkeskolen i Varde er god - men...!

Alt kan gøres bedre - også folkeskolen. Det kan du læse mine tanker om her. 

Alt kan gøres bedre. Elever skal have mulighed for at blive dygtigere og udvikle sig bedst muligt. Læring kommer ikke af en længere skoledag, men af trivsel og en inspirerende skoledag. Vi har dygtige medarbejdere, samt gode og aktive skolebestyrelser, og sammen med dem vil vi arbejde for et stærkere fællesskab på de enkelte skoler. Ejerskab til skolen er vigtigt.

Det vil være mere motiverende at gå med i klassens forældreråd, når man ved, at klassen er sammen i flere år. Fællesskabet skal styrkes, og vi vil arbejde mod et styrket fællesskab for børn, forældre og medarbejdere på den enkelte skoleafdeling.

Vi vil arbejde for, at vores folkeskoler får ro til at skabe den gode ramme om elevernes læring og dannelse. Vores mange lokale skoler skal udvikles, bl.a. gennem øget samarbejde, så de kan bevares. De er lokalsamfundets livsnerve som kan sikre fortsat udvikling, og vi vil arbejde for at de lokale skoler kan være center for kultur liv med en bred tilbudsvifte, eks. Musik & Billedskole, samt andre kommunale service opgaver.

Der er iværksat indsatser på de enkelte skoler, for at styrke vores børns læring. Det er godt og klogt, at overvejelser om det faglige foregår på skolerne.  Men vi er parat til centralt at bakke op med midler, så vi i fællesskab kan komme i mål.  

Det er fællesskabet, der får os i mål også med de børn, der har særlige udfordringer. Vi foreslår større muligheder for to voksne i undervisningen på skolerne, som også udvides til hele indskolingen.

Varde har en tildelingsmodel af økonomien som vi ser en del udfordringer med, og vi håber på en genforhandling i næste byrådsperiode. Vi vil arbejde for at der sættes ind med indsatser, så de også de børn med et behov for specialtilbud får det som de har behov for til gavn for lærerne, forældrene, og ikke mindst eleverne.

Tiltagene skal styrke specialundervisningen, så der ikke kan opnås økonomisk fordel ved at eleven holdes længst muligt i sin almen klasse – Og så den bedst muligt kan tilpasses den enkelte elevs behov.