I Socialdemokratiet er der højt til loftet

På vores generalforsamling er indvalgt kandidater til kommunalvalget 2021. Heraf er 10 nye. Disse nye kandidater ser på den hidtil førte politik med friske øjne – og kan have alternative holdninger til den førte politik fremadrettet. Det ser vi som forfriskende og agter ikke at censurere læserbreve eller Facebook indlæg – velvidende at det kan give anledning til at vore politiske modstandere polemisk kan spørge ind til, hvad A' holdning egentlig er. Det er  demokratiets styrke at kunne komme til orde med et alternativt synspunkt. Aktuelt har vores nye kandidat Hans Julius peget på en alternativ infrastruktur model –  en forlængelse af Vestkystvej/Tarphagevej. En spændende tanke – men ændrer ikke på, at en løsning for A11 er 1. prioritet for den nuværende byrådsgruppe.

Det er  demokratiets styrke at kunne komme til orde med et alternativt synspunkt

Den nuværende byrådsgruppe står selvsagt også på mål for at vi på turisme området har en alliance med Ringkøbing-Skjern medens vi på erhvervsområdet har trukket os tilbage i det organisatoriske samarbejde med Esbjerg.  Lillebror/storebror relationen i det organisatoriske samarbejde skræmte og vi fandt os stærkere på egne ben. Det ændrer ikke ved at vi har, og skal have, en stor synergi i forhold til hvad der sker i Esbjerg. Ca. 8000 Varde-borgere arbejder i Esbjerg, og det må gerne blive mange flere. Derfor skal vi arbejde på at være en god bosætningskommune – og ærligt – jeg tror ikke på at et organisatorisk samarbejde i Business–Esbjerg her gør den store forskel. Vi skal o stedet gøre os attraktive som bosætningskommune indenfor egne rammer.