At sætte mål på visioner er ikke varm luft

Socialdemokratiet formulerer klare mål og arbejder hen imod dem skridt for skridt. Mål giver kompasretning at gå imod. Derfor har vi været med i budgetforlig – vi har forhandlet os frem til solide røde aftryk. Forslaget om en klassekvotient på 20 må realiseres over en årrække.  Et pejlemærke for den rigtige retning. Borgerlige partier fastsætter først økonomien og  tæller herefter eleverne op. Vores mål vil kræve nytænkning i undervisningsformerne og økonomi, men børnene skal sikres en tryg og god skolegang. Er du i tvivl så se den aktuelle TV2 dokumentarudsendelse.

Fra mursten til trivsel – at flytte fra anlægskontoen til drift er mere håndfast. At sikre arbejdskraft til kerne velfærden ved fastholdelsestillæg er ingen ny model. Uddannelse og arbejdsmiljø og generelle ansættelsesvilkår kan også medvirke med at tiltrække medarbejdere. Det højest prioriterede område for os er klart ældreområdet.  Det koster og  i starten medføre en statslig ”bod” , når vi overskrider servicerammen. Men herefter er alle de flyttede kroner fri. Boden er pengene værd. Besparelsen på anlægskontoen fremkommer ved generelt at dæmpe den borgerlige bygge iver.

Det har ikke været tydeligt i debatten. Men Socialdemokratiet ønsker flerårige budgetter – så vi kan se hvor langt vi kommer med vore mål og økonomien. At dreje på skatteskruen er ikke aktuelt i øjeblikket. Kassen er polstret. De flerårige budgetter giver et praj i god tid – om flere ældre, miliøindsats og sikring af velfærd potentielt nødvendiggøre  at dreje. Det afhænger også af om vi lykkes med at øge bosætningen som alle ønsker.