Hovedvej 11

Som opfølgning på møder i efteråret 2020 både på Christiansborg og virtuelt har jeg i dag afholdt endnu et møde med vores transportminister fra Socialdemokratiet Benny Engelbrecht omkring fortsat drøftelse af udvidelse af Hovedvej 11 fra E20 ved Korskro til Varde. Jeg fik fremført vores aktuelle argumenter for ministeren, som naturligvis ikke kunne love noget på forhånd, men der blev lyttet med forståelse af behovet – det bringes med videre i de kommende transportforhandlinger!

Du kan læse mere om baggrunden for mødet i den invitation, jeg sendte til ministeren. Den er gengivet her: 


Kære Benny Engelbrecht,

I Venstre og Socialdemokratiet er vi enige om ambitionen om et Danmark i balance med vækst og muligheder i alle dele af landet. Inden forhandlingerne om en ny infrastrukturplan genoptages, vil vi derfor gerne invitere dig på besøg i Varde Kommune. Det 10 kilometer lange stykke af Hovedvej A11 fra E20 til Varde er begrænset af en enkelt vejbane i hver retning og der sker alt for ofte kødannelse. Hertil kommer, at trafikken frem mod 2030 ventes at stige med op til 30%.

Vi har derfor været glade for at kunne konstatere, at udvidelsen af strækningen fremgik både af Socialdemokratiets langsigtede infrastrukturplan fra januar 2019 og den tidligere regerings aftale om et sammenhængende Danmark fra marts 2019.

Hver gang en virksomhed må opgive at besætte en stilling koster det velstand og jobs for hele området.

Pendlerne sidder stille

Hver eneste morgen pendler mere end 13.000 til og fra Varde Kommune. De fleste skal enten til motorvejsnetværket ved Korskro (afkørsel 73) eller kommer derfra. Den store belastning på strækningen giver i perioder kødannelse og forsinkelser. Det er ikke kun til gene for de 13.000 pendlere, men bremser væksten i Varde Kommune, hvor erhvervslivet efterspørger arbejdskraft. Varde Kommune har traditionelt haft en ledighed under landsgennemsnittet og virksomhederne har navnlig haft svært ved at tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Hver gang en virksomhed må opgive at besætte en stilling koster det velstand og jobs for hele området. En reduceret transporttid vil øge virksomhedernes rekrutteringsgrundlag.

Virksomhederne lægger investeringer tæt på motorvejsnettet

Danmark har investeret massivt i udbygningen af motorvejsnettet i løbet af de seneste årtier. Det har været gode penge givet ud. Virksomhederne lægger stor vægt på nem adgang til motorvejsnettet, når de foretager investeringer i ny produktion eller beslutter hvor eksisterende produktion skal udvides. For at få fuld valuta for investeringerne er det derfor nødvendigt at sikre tilstrækkelig kapacitet på tilfaldsvejene.

Infrastrukturplanen skal sikre et Danmark i balance

Vi ser i Varde Kommune frem til at forhandlingerne om en ny infrastrukturplan genoptages. Det næste årtis investeringer i infrastruktur vil bestemme om vi får et Danmark i balance. Vi håber på mulighed for at drøfte ovenstående med dig her i Varde. (Det lykkes med et virtuelt møde og møde på Christiansborg!)

Vestkysten – et grønt ferievalg

CO2-forbruget for en familie på tre fra Hamborg ved 14 dages sommerferie

  • Bilferie til jyske vestkyst: 117 kilo
  • Togrejse til Østrig: 228 kilo
  • Charterferie til Malaga: 1.408 kilo
  • Flyrejse og roadtrip i USA: 3.754 kilo

Kilde: ”Hamburger Abenblatt”

Soerenlaulundtog Bennyengelbrecht 2048X1535