Udlændingepolitik er også lokalpolitik

Varde kommune har ansvaret for de udlændinge, der kommer til vor kommune.  Vi skal gøre hvad vi kan for at skaffe jobs, så udlændingene har mulighed for at være selvforsørgende og give et bidrag til samfundet, under deres midlertidige ophold.

Danmark skal føre en restriktiv udlændingepolitik. Tilbyde midlertidigt ophold til udlændinge, der har et dokumenterbart og presserende behov.  De, der er tilbudt ophold skal mødes med krav om at yde for at nyde:

- Tilegne sig dansk i et omfang, der gør at de kan deltage i samfundet.

- Påtage sig arbejde som de har kvalifikationer og helbred til at udføre.

- Deltage i uddannelse, der gør at de aktivt kan deltage i det danske samfund og er bedre beredt til at medvirket til at genopbygge eget land – når de vender tilbage.

- Er indstillet på at vende tilbage til eget land, når dette vurderes sikkert af danske myndigheder.

- Ikke bryde ”kontrakten” ved lovovertrædelser.

 

Til gengæld skal vi af humanitære grunde tilbyde at hjælpe med at skaffe job, uddannelse og økonomisk understøttelse, der gør at de pågældende kan føre et værdigt liv.

Sagen om Syriske børn og mødre tror jeg er mere kompleks end offentligt kendt. Som politimand ved jeg at PET og andre myndigheder er særdeles grundige i deres vurderinger. Derfor vil jeg trygt overlade den konkrete vurdering til Regeringen, der har disse oplysninger til rådighed. Et sådant spørgsmål skal ikke afgøres via pressen eller en Facebook-domstol, men ved en seriøs behandling. Det har jeg tillid til foregår.

Jeg mener dog, at det bør være et krav at hver sag behandles individuelt – og ikke ved en kollektiv afgørelse. Det er min erfaring, at sort og hvidt har flere nuancer, når man kommer tæt nok på.

 

Derfor deltager jeg ikke i nogen demonstration – men arbejder på de indre linjer for at Socialdemokratiet – fører en restriktiv men samtidig rimelig udlændingepolitik – og ikke falder for fristelsen til at deltage i en borgerlig konkurrence om stramninger blot for at hamstre stemmer.

Jeg synes det var på sin plads at aflive den borgerlige ide med en Lindholmlejr. Til gengæld kan jeg godt se fornuften i, hvis der kan findes et sikkert sted i flygtningenes nærområde – hvor der kan ske en seriøs afklaring af den enkeltes status. Vi skal ikke åbne vore døre for ”velfærdsturisme” .

Vedrørende hjemsendelse af Syriske flygtninge, er jeg igen i den situation at jeg alene har pressen at støtte mig til. Jeg har en klar forventning til, at en socialdemokratisk regering ikke går i front for en hjemsendelse, der sætter de pågældendes liv i fare.  Jeg har tillid til at konventioner og andre risiko vurderinger bliver fulgt ved vurdering af om flygtninge skal hjemsendes. Jeg tror på en seriøs behandling fra de, der har ansvaret og har alle informationer til rådighed.