Mærkesager

Jeg har en række mærkesager, som jeg gør alt for at få med i de politiske beslutninger. Dem kan du blive klogere på herunder.

Alle skal have mulighed for at blive dygtigere og udvikle sig bedst muligt. Læring kommer ikke bare af en længere skoledag, men snarere en alsidig skoledag, der inspirerer til fordybelse og giver lyst til at lære.

Jeg har derfor fokus på trivsel frem for mursten, og ønsker at  bygge folkeskolens fremgang på et stærkt samarbejde mellem elever, forældre, lærere, pædagoger og lokalsamfund. Dette betyder også, at jeg vil arbejde på at bevare skolerne som et samlingspunkt i lokalsamfundene udenfor Varde by.

Jeg ønsker en folkeskole i Varde Kommune, hvor fagligheden er i top, og hvor alle kan få et godt børneliv. Jeg vil have færre elever pr. lærer, så vi kan sikre lige muligheder for alle.

Der skal være fokus på vækst i Varde, og det skal fortsat ske ved markante kommunale investeringer. Det er vigtigt, at vi skaber vækst både i det offentlige og i det private erhvervsliv.

Varde skal derfor have fokus på at tilbyde en tilstedeværende velfærd og en veludviklet erhvervsstruktur med mulighed for gode erhvervsudstykninger. Varde Kommune skal have fokus på samarbejdet med nabokommuner og regionen. Det er særligt vigtigt, når vi skal sikre en en velfungerende infrastruktur, som fungerer ikke bare internt i kommunen, men også på tværs af kommunegrænser.

Sundhedsfremme og forebyggelse er en kommunal kerneopgave.

Vi skal tænke sundhed ind i hverdagen på alle kommunens tilbud. Ja - grundlæggende skal vi hjælpe hinanden med at leve et bedre og sundere liv.

Vi skal passe godt på vores ældre, ligesom de gennem et langt liv har passet godt på os andre. Der skal også være tid til hinanden. Ældreplejen skal være værdig og gøre den enkelte ældre tryg.

Det er mit mål, at ingen ældre skal sidde alene og føle, at de ikke får den fornødne hjælp. De skal sikres varm mad hver dag, og kommunen skal levere en god pleje og omsorg.

Varde skal være en miljø- og klimavenlig kommune, der tager ansvar for, at Danmark lever op til internationale klimaforpligtigelser, og dermed medvirke til at vi kan nå målene om CO2 reduktion og en mere bæredygtig udvikling med FN's Verdensmål.

Der skal udarbejdes en klimaplan, som også skal sætte mål for, hvordan borgere, virksomheder og interesseorganisationer kan motiveres til selv at gøre en indsats for klimaet, og herudover rumme initiativer til både klimaforebyggelse og klimatilpasning.

Overordnet skal klimaplanen indeholder initiativer på 3 indsatsområder:

  • Kommunens egen indsats som virksomhed for at nedbringe egen CO2-belastning
  • Iværksættelse af borgerrettede og virksomhedsrettede initiativer, der skal få den enkelte til at tage større ansvar for egen CO2-udledning
  • Fastlægge nødvendige tilpasningsinitiativer til forventede klimaændringer

Som en del af klimaplanen skal Varde få kortlagt CO2-belastninngen fra kommunen; både som virksomhed og som geografisk område. Her skal al CO2-belastning fra borgere og øvrige virksomheder også inkluderes.

Klimaplanen vil bygge på en række trinvise delplaner, som med konkrete tiltag sætter handling bag målsætningen. Alle delplaner kan medføre nye initiativer og vil være en dynamisk udviklingsproces.

Varde byråd har siden kommunalreformen investeret i anlæg for langt over 1 mia. kr., og vi har derfor i Socialdemokratiet besluttet, at vi i den kommende byrådsperiode vil flytte penge fra anlæg til kernevelfærd. Vi vil allerede i 2022 afsætte samlet 40 mio. kr. mere til folkeskolen, ældre og sundhed i en ligelig fordeling. Det er vigtigt, at vi styrker vores kerneydelser indenfor velfærdsområdet. Det gavner alle; også virksomhederne. 

For det er vigtigt for mig, at Varde bliver en mere erhvervsvenlig kommune. Bare ikke efter den borgerlige opskrift, hvor der kun fokuseres snævert på kommunens skatter og afgifter. Det skal i højere grad også handle om værdien af gode skoler og børnehaver, og mange andre af vores kerneudbud.

Varde Kommune ligger i et vækstområde som nabo til Esbjerg og med vores store turist kystdestinationer som del af Destination Vesterhavet. Vi udnytter det langt fra nok i dag. Venstre er for eksempel meget optaget af, at vi ligger højt på Dansk Industris liste over erhvervsvenlige kommuner. For mig er den liste mindre vigtig, da den kun måler på nogle parametre, som én interesseorganisation har opstillet. Jeg tror, at det vigtigste for en virksomhed er, at dens medarbejdere trives, og at deres børn trives i en god skole eller børnehave. Så kan de nemlig også yde mere på arbejde, og det bliver lettere at tiltrække flere nye kolleger.